Анна Петрівна Єфремова

 завідуюча

методичним відділом

 

Валентина Вікторівна Верещагіна

 методист, координатор діяльності учнівського самоврядування  

Тетяна Олександрівна Лисенко

 методист по організації дитячих та юнацьких ЗМІ 

Лихачова Вікторія Сергіївна 

практичний психолог


 Методичний відділ  - мозковий центр нашого закладу, який здійснює широку, різноманітну роботу з методичного забезпечення освітнього процесу ЦДЮТ. Враховуючи сучасні вимоги життя, плідно працює над науково-методичною проблемою «Від модернізації навчально-виховного процесу через професійну майстерність педагога до особистісного розвитку вихованця, підвищення рівня його соціалізації та адаптації до життя в сучасному суспільстві». В основу реалізації проблеми покладена співпраця всіх ланок педагогічного простору: педагогів, вихованців, батьків, громадськості.

Основні напрямки діяльності методичного відділу:

  • підвищення фахового рівня педагогічних працівників на основі впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки, перспективного досвіду, сучасних освітніх технологій;
  • удосконалення навчально-виховної системи, спрямованої на формування компетентної соціально активної особистості вихованця, зорієнтованої на загально-людські цінності;
  • вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду педагогів ЦДЮТ;
  • методичний супровід учнівського самоврядування;
  • створення умов для  саморозвитку та самореалізації творчої особистості педагога та вихованця;
  • методичний супровід роботи з батьками;
  • моніторинг якості навчально-виховного процесу;
  • інформаційне висвітлення результатів діяльності Центру. 

     Методичний відділ ЦДЮТ - один із кращих в області, доказом цього слугують неодноразові перемоги в обласних виставках "Позашкільна освіта" та у Всеукраїнських конкурсах серед пеагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління, та Всеукраїнських конкурсів на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування.